About Co-Applicants

ProjName

"Активізація малого та середнього бізнесу в прикордонних регіонах України-Білорусі"


Рівненська областьВараш Київська областьСлавутич Чернігів Прилуки Чернігівська область Ріпки Гомельська областьГомель Рогачов
ContactSlav

Виконавчий комітет Славутицької міської ради

Фомічев Юрій Кирилович - міський голова Славутицької міської ради

Славу́тицька міська́ ра́да — адміністративно-територіальна одиниця та орган місцевого самоврядування у складі Київської області. Адміністративний центр — місто обласного значення Славутич. Виконавчий комітет в своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Київської обласної ради та обласної державної адміністрації, Статутом територіальної громади м.Славутича, Кодексом етики, честі, порядності, добросовісного та ефективного управління Славутицької територіальної громади, рішеннями Славутицької міської ради та цим Регламентом. Основною формою роботи виконавчого комітету міської ради є його засідання. Засідання виконавчого комітету скликаються та проводяться міським головою, а в разі неможливості здійснення ним своїх повноважень – першим заступником міського голови, по мірі необхідності, але не рідше одного разу на місяць і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

ContactHomel

Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації

Лебедєва Світлана Миколаївна – ректор університету, доктор економічних наук, професор

Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації (БТЕУ ПК) (біл. Беларускі гандлёва-еканамічни ўніверсітет спаживецкай кааперациі) -установка вищої освіти в Республіці Білорусь, м. Гомель. Університет є акредитованим вищим навчальним і науково-дослідницьким центром республіканського та міжнародного значення з більш ніж 50-літньою історією. За цей час для національної економіки Білорусі та зарубіжних країн підготовлено близько 50 тис. спеціалістів. В 2016 році університет успішно пройшов державну акредитацію. БТЕУ має двосторонні договори про співробітництво з 80 навчальними закладами та науковими центрами з 18 держав. Пріоритетним напрямком роботи університету в області міжнародного співробітництва є підготовка фахівців для зарубіжних країн. Навчання іноземних громадян університет здійснює з 2005 року. За цей період в університеті пройшли навчання більше 200 іноземних громадян з різних країн світу: Азербайджану, Алжиру, Бангладешу, Індії, Молдови, Казахстану, Нігерії, Пакистану, Росії, Сирії, Таджикистану, Туркменістану, України, Шрі-Ланкі, Ефіопії.

Університет має добре обладнану матеріальну базу з метою створення необхідних умов для проживання іноземних студентів, а також для організації їхнього життя та вільного часу. Всі студенти забезпечені місцями в гуртожитку. Розширенню міжнародного співробітництва сприяє участь БТЕУ в освітніх проектах Європейського Союзу: ERASMUS MUNDUS, ERASMUS + та ін. Ці проекти дозволяють розвивати академічну мобільність студентів та співробітників з метою придбання та впровадження передового міжнародного досвіду, розширення професійних знань та навичок, обговорення, розробки та реалізації проектних ідей, зміцнення іміджу університету як в країні, так і за кордоном.

ContactChernihiv

Чернігівська регіональна торгово-промислова палата

Іванов Костянтин Вікторович – президент

Чернігівська ТПП – це бізнес-майданчик для обговорення актуальних ділових питань і пошуку шляхів їх вирішення. Вона є голосом бізнесу своєї громади і представляє її інтереси у виконавчій та законодавчій гілках влади. Допомагаючи розвитку підприємництва, ЧРТПП робить свій внесок у вирішення гострих соціальних проблем, підтримуючи зростання економіки і створюючи сприятливе середовище для успішного розвитку бізнес-співтовариства. Головне завдання організації - представництво та захист економічних інтересів вітчизняних товаровиробників у світовому співтоваристві шляхом сприяння інноваціям, додаючи таким чином, свій внесок в економічний успіх регіону та країни в цілому. Чернігівська ТПП є більше ніж просто асоціація, вона є універсальним інструментом для бізнесу. Програми підтримки підприємців, які вона реалізує, стимулюють інновації та допомагають створенню сприятливого середовища для розвитку бізнесу. Серед членів Чернігівської торгово-промислової палати – компанії-лідери, які розділяють кращі європейські цінності ведення бізнесу. ЧРТПП активно сприяє розвитку співробітництва між Україною та ЄС.

Місія Чернігівської РТПП:
 • Створення сприятливих умов для розвитку підприємництва регіону;
 • Представництво та захист інтересів ділового співтовариства;
 • Розвиток прямих зв'язків з партнерами за кордоном в галузі економіки і торгівлі.
ContactVarash

Виконавчий комітет Вараської міської ради

Анощенко Сергій Іванович – міський голова Вараської міської ради

Ва́раська міська́ ра́да (до 2017 — Кузнецовська) — орган місцевого самоврядування в Рівненській області. Адміністративний центр — місто обласного значення Вараш. Вараська міська рада – представницький орган місцевого самоврядування, який наділений правом представляти інтереси територіальної громади, приймати від її імені рішення та здійснювати в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами та цим Регламентом.

ContactPryluki

Виконавчий комітет Прилуцької міської ради

Попенко Ольго Михайлівна – міський голова Прилуцької міської ради

Прилуцька міська рада є представницьким органом місцевого самоврядування, що представляє інтереси територіальної громади міста Прилуки та здійснює від її імені та в її інтересах, функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, Статутом територіальної громади міста Прилуки та Регламентом Прилуцької міської ради.

ContactFpp

Славутицький міський фонд підтримки підприємництва

Лазебна Анна Михайлівна – директор Славутицького міського фонду підтримки підприємництва

Славутицький міський фонд підтримки підприємництва створено 30 жовтня 2003 року. Метою діяльності якого є:

 1. Реалізація державної політики з питань розвитку та фінансової підтримки підприємництва, ефективне використання його можливостей в соціально-економічному розвитку м. Славутич.
 2. Об’єднання фінансово-економічного та науково-технічного потенціалу Засновників та Учасників для розробки і здійснення програм та проектів, спрямованих на всебічний розвиток та підвищення ефективності підприємницької діяльності в м. Славутич.
 3. Розробка та втілення місцевих програм, зменшення соціальної напруженості за рахунок створення сприятливих умов для залучення до підприємницької діяльності соціально незахищених категорій населення - безробітних, звільнених у запас військовослужбовців, молоді, жінок, інвалідів та ін., створення робочих місць.
 4. Створення умов, що сприяють виконанню місцевих програм і проектів, спрямованих на розвиток підприємництва в місті Славутичі.
 5. Сприяння використанню суб’єктами малого підприємництва комунальних, державних та недержавних фінансових, матеріально-технічних та інформаційних ресурсів міста Славутича, в тому числі приміщень (споруд), обладнання, інформаційних матеріалів, а також науково-технічних розробок і технологій, необхідних для здійснення підприємницької діяльності.
 6. Створення, на основі залучення інвестицій, сучасної інфраструктури виробництва в різних секторах економіки Славутича.
 7. Реалізація різноманітних науково-освітніх програм з розвитку підприємництва в Славутичі.

Громадська організація «Центр сприяння розвитку громад»

Олексієнко Римма Михайлівна – керівник

Громадська організація «Центр сприяння розвитку громад» (далі – «Громадська організація») має статус громадської організації, створена відповідно до Конституції України «Про громадські об’єднання» та актів законодавства, прийнятих відповідно до нього. Засновниками (первинними Учасниками) Громадської організації є громадяни України. ГО створена у відповідності до законодавства України та набуває статусу юридичної особи з дня її державної реєстрації. Основною метою діяльності ГО є сприяння розвитку громад з метою підняття загального економічного рівня розвитку, задоволення та захист соціальних, творчих, економічних та інших спільних інтересів членів Громадської організації та членів громад у їх відносинах з представниками органів державної влади та місцевого самоврядування, інших підприємств, установ та організацій.

Основними напрямами діяльності Громадської організації є:

 • співпраця з органами державної влади та місцевого самоврядування з питань розробки стратегічних планів соціально-економічного розвитку;
 • здійснення заходів щодо інформаційного забезпечення потенційних інвесторів, а також для залучення фінансових ресурсів (інвестиційних проектів, пільгових кредитів);
 • захист економічних, професійних та соціальних інтересів засновників та членів Громадської організації на всіх рівнях державного та господарського управління.

Благодійне громадське об'єднання «Надію дітям»

Добруське районне благодійне громадське об'єднання «Надію дітям», є добровільним об'єднанням громадян, у встановленому законодавством порядку, що об'єдналися на основі спільності інтересів для спільної реалізації громадянських, соціальних, культурних та інших прав. БГО «Надію дітям» має статус районного громадського об'єднання і поширює свою діяльність на території Добруського району Гомельської області. БГО «Надію дітям» є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку, штампи зі своїм найменуванням, рахунки в банківських установах, в тому числі і валютний, від свого імені виступає у взаєминах з юридичними і фізичними особами, може виступати позивачем і відповідачем в судах відповідно до законодавства Республіки Білорусь. Мета БГО «Надію дітям»: надання допомоги дітям, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС.

БГО «Надію дітям» відповідно до чинного законодавства вирішує наступні завдання:

 • оздоровлення дітей як в Республіці Білорусь, так і за кордоном;
 • надання матеріальної допомоги сім'ям, які мають дітей, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС;
 • захист прав і законних інтересів членів БГО «Надію дітям»;
 • виявлення талановитих і здібних дітей, створення необхідних умов для розвитку їх інтелектуального творчого потенціалу;
 • розробка та реалізація програм, спрямованих на надання допомоги дітям, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, дітям сиротам, дітям інвалідам та дітям з малозабезпечених сімей;
 • прийом і розподіл в установленому законодавством порядку гуманітарної допомоги.

Предмет діяльності БГО «Надію дітям» - благодійний, спрямований надання допомоги дітям, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС.

Основними методами роботи БГО «Надію дітям» є:

 • співпраця з громадськими об'єднаннями, які мають аналогічні цілі і завдання;
 • пропаганда цілей і завдань БГО «Надію дітям» через засоби масової інформації;
 • проведення в статутних цілях виставок, концертів, фестивалів, спортивних та інших заходів;
 • проведення заходів по залученню широких верств громадськості до роботи з благодійності та милосердя;
 • організація обміну делегаціями з іноземними громадськими об'єднаннями з метою вивчення досвіду благодійної роботи.